Hrubá stavba

Pri výstavbe našich projektov používame len materiály renomovaných značiek ako Winerberger, Austrotherm, Lindab, ISOVER a podobne.

Výplne otvorov

Na výplne okenných otvorov v štandarde používame Sedemkomorový profil triedy A, stavebná hĺbka 82 mm, tri celoobvodové tesnenia a inovatívne izolačné trojsklo 4 Xglass zabezpečujú minimalizovanie tepelných strát, pričom umožňujú realizovanie konštrukcií s veľkou plochou zasklenia. Hodnotu okna zvyšuje patentované zaoblenie profilu krídla a esteticky vyhotovené detaily, napr. zvary na nitku pri farebných oknách.

Kúrenie

Kúrenie  je zabezpečené pomocou stropných infrapanelov a podlahového kúrenia(vyhrievacie rohože), tak sa Vám nikdy nestane že budete chodiť po studenej podlahe. Výhodou je, že si teplotu môžete regulovať termostatmi zvlášť a to ako pre podlahu tak aj pre stropné kúrenie. Tento spôsob vykurovania je nami preferovaný nakoľko s ním už máme dobré skúsenosti v spolupráci s obnoviteľnými zdrojmi ako napríklad fotovoltaika. Dodnes najčastejšie používané konvekčné typy vykurovania zohrievajú vzduch a až ten ohrieva človeka a jeho prostredie. Zohriaty vzduch v miestnosti cirkuluje a víri prach. Pri konvenkčnom vykurovaní sú obvodové steny miestností vždy chladnejšie ako vzduch, preto sa často vzdušná para na stenách zráža a spolu s prachom zo vzduchu vytvára tak priaznivé životné prostredie pre plesne. Sálaním infračervenej energie primárne sa ohrievajú objekty v miestnosti a tým aj steny, stropy, podlahy, ktoré teplo akumulujú a následne ho vracajú do vykurovaného priestoru. Nedochádza ku kondenzácii pary a teplé steny ostávajú suché a bez plesní. Suché a teplé steny nám zabezpečujú tepelnú pohodu.

Samozrejme na žiadosť klienta zrealizujeme vykurovanie podľa jeho predstáv napríklad teplovodné podlahové vykurovanie spolu s tepelným čerpadlom.

Obnoviteľné zdroje, ktoré sú štandardom našich projektov.

Fotovoltaika

Fotovoltaický systém pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré zase pozostávajú zo solárnych článkov. V tejto najmenšej jednotke sa slnečné svetlo mení na elektrickú energiu prostredníctvom fotoelektrického efektu. Svetlo spôsobuje, že sa určité nosiče náboja rozpustia. Pohybom práve týchto častíc sa vytvára elektrická energia. Predpkladom je kremík z polovodičového materiálu. Rozlišujú sa dva typy solárnych článkov: monokryštalické a polykryštalické. Z dôvodu rôznych výrobných metód sa líšia svojimi vlastnosťami produktu. Ktoré solárne články si nakoniec vyberiete, záleží na mnohých faktoroch a mali by sa vopred zvážiť. Okrem efektívnosti a požadovaného výkonu je umiestnenie rozhodujúce.

Rekuperácia

Rekuperácia – systém riadeného vetrania prispieva jednoznačne k zdravšiemu bývaniu a má nesporne množstvo výhod.

Systém rekuperácie rozvádza čistý vzduch zbavený nečistôt do všetkých častí objektu, odsáva zápachy z priestorov, kde vznikajú ako kuchyňa a toalety a znižuje vlhkosť v kúpeľni alebo práčovni. Zaisťuje tak celkovú rovnováhu a príjemnú klímu.  Vzduch je filtrovaný, to znamená, že je čistejší ako pri vetraní oknami. Použitie filtrov, ktoré zachytávajú pele a neustála výmena  vzduchu  v objekte znižuje množstvo baktérií, plesní, radónu a iných škodlivín vo vzduchu, čím výrazne prispieva k väčšiemu komfortu a zdravšiemu prostrediu.

 Za najväčšie plus tohto energeticky úsporného a šikovného vetrania možno považovať:

  • stále čerstvý vzduch vo všetkých miestnostiach bez ohľadu na ročné obdobie,
  • zníženie nákladov na kúrenie a chladenie až do 40 %
  • zabránenie kumulovania nadmernej vlhkosti v dome, či byte.